TÜRKÇE TEST 2

1. Aşağıdaki sözcük dizelerinden hangisi cümledir?

A) Çocuklar bahçede top
B) Kitap en iyi arkadaştır
C) Pek çok bilgiler
D) Her iş zamanında

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

A) kapı
B)güz
C) yel
D) yüz

3. Aşağıdaki tümcede kaç yere virgül konmalıdır?
“Ablam pazardan pırasa lahana ıspanak havuç almış.”

a) 3
b) 2
c) 4
d) 5

4. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümlenin bittiğini gösterir?

a)virgül
b)kesme işareti
c) nokta
d)iki nokta

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir?

a) Ben de geliyorum
b) Nereye gidiyorsun
c) Ödevlerimi bitirdim
d) Yeni geldim

6. “Bahçeye yeni fidanlar ve çiçekler dikildi.’’ Cümlesinde kaç tane çoğul isim vardır?

a) 4
b) 3
c) 2
d)1

7. “Bu ıssız ormanda yalnız kalmaktan korkarım.” Cümlesinde kaç sözcük vardır?

a) 3
b) 8
c) 7
d) 6  

8. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır?

a) kalem
b)defterler
c) okul
d) silgi

9. Aşağıdakilerden hangisi tek bir varlığı anlatmaktadır?

a) Ağaç
b)Evler
c) Kuşlar
d) Çiçekler

10. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

-‘Beni onunla …………………… tanıştırdın.’’

a) ben
b) biz
c) onlar
d) sen

[ Online Testlere Dön ]                                                     Ana Sayfa